Disclaimer


 
 
          lodenblokgewichten.nl is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie en / of vermeldingen.
          lodenblokgewichten.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen foto's van derden, ingezonden teksten
          te weigeren of te verwijderen.
          Schriftelijk, per e-mail, of in welke vorm dan ook aangeleverde foto's en / of kopij / ingezonden teksten aan
          lodenblokgewichten.nl zijn na ontvangst eigendom van lodenblokgewichten.nl 
          De afzender van aangeleverde foto,s kopij, en / of ingezonden teksten aan lodenblokgewichten.nl doet 
          onvoorwaardelijk afstand van al haar auteursrechten in de ruimste zin van het woord en    
          geeft lodenblokgewichten.nl het recht tot en van publicatie.
 
 
          Oktober 2017   Tjark Dolfing, Han Stiphout, Stef Nelisse.
 
 
 
         Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
         microfilm, of fotocopy, of op welke andere wijze zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze web-site