BRONVERMELDING


                   

 

 

                         2000 jaar Gewichten in de Nederlanden          D.A. Wittop - Koning / G.M.M. Houben 1980

 

                         Oude Maten en Gewichten in Zeeland             Bert Boonman 2015

 

                         Beschrijving der Utrechtsche Stadszegels       1905

                         

                         Meten en Wegen in Friesland                           M.A. Holtman 1994

 

                         De Gemeentewapens van Nederland               K.L. Sierksma 1968

 

                         Meten met Maten                                              A.J. Daub 1974

                       

                         Walmar / wapens.asp

 

                         De oude Nederlandse Maten en Gewichten     J.M. Verhoeff 1982

 

                         Meten en Wegen in de Lage Landen                G.J.C. Nipper 2004

 

                         Geld uit de Belt                                                 R.M van Heeringen 1994

 

                         Meten en Wegen in Groningen                         M.A. Holtman 1986

 

                         Wikipedia, de vrije encyclopedie

 

                         De vrije Fries tijdschrift, van het Friesch genootschap          1943

 

                         Putten uit het Bossche verleden                       Onder redactie van:   Roland van Genabeek

                                                                                                                                      Eddie Nijhof

                                                                                                                                      Frederike Schipper

                                                                                                                                      Johan Treling