L 191

Loden blokgewicht van de stad Goes.

De massa is 431,8 gram van een Goes / Gents pond van 433,9 gram.

De kerf geeft aan dat het 1 pond is gestempeld met het wapen van Goes de Gans

initialen W-M van ijker Willem Mussche 1783 - 1790 + jaarletter F.

Gestempeld met een wapenschild dat voorzien is van een helmteken,helmkleed

en barendeel, in een gedeeld schild drie lelies en een dwarsbalk vermoedelijk de

wapens van Kloetinge ( drie lelies ) en een naar rechts gearceerde balk ( Borssele )

de combinatie van dit familie wapen word nog uitgezocht.

Het gewicht is gegoten in een sluit / pijlgewicht bak.

Diameter onder is 47 mm en de diameter boven is 43 mm en de hoogte is 26 mm.

Vindplaats omgeving Goes.

Geschonken door Han Stiphout.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 195

Loden blokgewicht van de stad Middelburg.

De massa is 466,3 gram dit is 1 pond van een pond van 467,7 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Middelburg, een burcht en de jaarletters

A-M-N-O-P-Q-R.

Vindplaats Amsterdam.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 196

Loden blokgewicht van de stad Zierikzee.

17 eeuws, de massa is 114,65 gram dit is 1/4 pond van een pond van 467,7 gram.

Gestempeld met het wapen van Zierikzee met de initialen TVH dit zijn de initialen van

de ijker Anthonnis Verhellen en gestempeld met het jaartal 1672.

Bodemvondst Zeeland.

 

Collectie derden.


Meer info

L 205

Loden blokgewichtje van de stad Zierikzee.

De massa is 6,7 gram dit is 1/2 lood of een 1/64 pond van een pond van 467,7 gram.

Gestempeld met het jaartal (...) 3.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 240

Loden blokgewicht van de stad Middelburg.

De massa is 117,4 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 467,7 gram..

Gestempeld met de  jaarletters B - V - O.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats Walcheren.

Met dank aan John Schenkenberg.

 

Collectie derden.


Meer info

L 241

Loden blokgewicht.

De massa is 235,9 gram dit is een 1/2 pond.

Gestempeld met de  jaarletters D - G en de gotische letter F in een gelobd stempelveld.

Gegoten in een sluitgewicht bakje

Vindplaats Walcheren.

Met dank aan John Schenkenberg.

 

Collectie derden.


Meer info

L 242

Loden blokgewichtje van de stad Zierikzee.

De massa is 13,8 gram dit is 1 lood of een 1/32 pond.

Gestempeld met het jaartal (17)56.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats Walcheren.

Met dank aan John Schenkenberg.

 

Collectie derden.


Meer info

L 243

Loden blokgewicht van de stad Middelburg.

De massa is 144,4 dit is een 1/4 pond van een pond van 467,7 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Middelburg, een burcht

en de gotische jaarletter A.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats Walcheren.

Met dank aan John Schenkenberg.

 

Collectie derden.


Meer info

L 246

Loden Schijfgewicht.

De massa is 210 gram dit is 1 mark.

Gestempeld met twee gotische jaarletters.

Vindplaats Walcheren.

Met dank aan John Schenkenberg.

 

Collectie derden.


Meer info

L 248

Loden Blokgewicht van de stad Middelburg.

De massa is 58,9 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 467,7 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Middelburg een burcht

en de gotische jaarletter S.

Gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats Walcheren.

Met dank aan John Schenkenberg.

 

Collectie derden


Meer info