L 1399

Een loden blokgewicht van Haskerland

De massa is 29,9 gram dat is een 1/16 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van Haskerland met een rennende haas op de

keerzijde staat primitief TL ingeslagen, vermoedelijk een eigendomsmerk.

Diameter 24 mm..

 

Eigen collectie.


Meer info

L 1396

Loden blokgewicht van de plaats Haskerland.

De massa is 239 gram dit is een 1/2 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met de springende haas het gekroonde wapen van Haskerland

en het jaartal 1767 de ijker was Symen Sytses

De diameter is 40 mm en de hoogte is 20 mm.

Het gewicht is gegoten in een sluitgewicht bakje.

Vindplaats omgeving Joure in de zomer van 2021.

Met dank aan Jan Willem de With.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1398

Loden blokgewicht van de stad Den Bosch.

De massa is 898 gram dit is 2 ponder van een pond van 470,5 gram.

Gestempeld met de Lindeboom het wapen van de stad Den Bosch met links van

de stam de letter H verder staan op het gewicht de letters H en I of J afgeslagen

en twee strepen/kerven dit is de aanduiding voor een twee ponder,

de letter H en I of J staan vermoedelijk voor de ijker Hendrik Jansen zo rond 1610.

Het gewicht is cilindrisch met een oog aan de bovenkant de ring is verloren gegaan.

De diameter is 54 mm en de hoogte is 57 mm.

De vindplaats is uit de stortgrond van Burg. Loeffplein langs de A2 in 1990.

 

Eigen collectie.


Meer info

L 1397

Loden blokgewicht van de stad Leeuwarden ?.

De massa is 58 gram dit is een 1/8 pond van een pond van 492 gram.

Gestempeld met een gekroonde klimmende leeuw en de initialen HP

van de ijker deze zijn onbekend, initialen van de ijker zie je regelmatig op

de gewichten van Leeuwarden maar de kroon niet vandaar mijn twijfel,

ook is het gewicht vrij ver van Leeuwarden gevonden.

De diameter onder is 27 mm en de diameter boven is 23 mm en de hoogte is 12 mm.

Het gewicht is 17 eeuws en gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Steenwijk.

Met dank aan Emiel Willebrandts.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1394

Loden blokgewicht van de stad Vollenhove.

De massa is 60 gram dit is een 1/8 pond van het Amsterdamse pond van 494 gram.

Gestempeld met het wapen van de stad Vollenhove een wapenschild met een kruis

met in de vier kwartieren een ster op het snijpunt van het kruis ook een ster.

Tot nu toe is dit het tweede loden blokgewicht van Vollenhove dat aangemeld is.

De diameter onder is 27 mm en de diameter boven is 22 mm en de hoogte is 12 mm.

Dit gewichtje is gegoten in een sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Belt-Schutsloot.

Met dank aan Emiel Willebrandts.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1395

Loden blokgewicht van de stad Roermond.

De massa is 105,25 gram dit is een 1/4 pond van een pond van 466 gram.

Het gewichtje is gestempeld met het jaartal 1761 en de Bourgondische lelie

uit het wapen van Roermond.

Het ijzeren krukje wat typische is voor Limburgse gewichten is gedeeltelijk weggeroest.

De diameter is 32 mm.

Met dank aan Peter Peeters.

De vindplaats is onbekend.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1393

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 62,39 gram dat is een 1/8 pond van het Trooise pond van 492 gram.

Gestempeld met het gekroonde wapen van de stad Sneek.

Een gekroond wapenschild met een halve adelaar  links en rechts de drie kronen.

De diameter is 25 mm en de hoogte is 11 mm.

Vindplaats Oosterbierum.

Met dank aan Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1392

Loden blokgewicht van de stad Sneek.

De massa is 122,81 dit is een 1/4 pond van een pond van 492 gram.

Vanaf het begin van de 17 eeuw had Sneek een gekroond wapen

op hun gewichten staan links de halve adelaar en rechts de drie kronen.

De diameter onder is 33 mm en de diameter boven is 28 mm en de hoogte is 16 mm.

Gegoten in een pijl/sluitgewicht bakje.

De vindplaats is de omgeving van Franeker.

Met dank aan  Aggy & Gerrit.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1391

Loden blokgewichtje van de stad Den Bosch.

De massa is 13,24 gram dit is een 1/32 pond of 1 lood van een pond van 470,5 gram.

Gestempeld met de jaarletter drie deze staat voor (180)3.

De diameter is 27 mm en de hoogte is 7 mm.

De vindplaats is de omgeving van Den Bosch.

Met dank aan dhr. K. Beks.

 

Collectie derden.


Meer info

L 1384

Loden blokgewicht van de stad Den Bosch.

De massa is 27,7 gram dit is 1/16 pond of een 2 lood van een pond van 470,5 gram.

Gestempeld met de lindeboom het wapen van de stad Den Bosch.

Het gewicht is uit de eerste helft van de 17 eeuw.

De diameter onder is 19 mm en de diameter boven is 18 mm en de hoogte is 11 mm.

Vindplaats omgeving Eindhoven.

Geschonken door Toon Verspaandonk.

 

Eigen collectie.


Meer info