L 750

Loden blokgewicht van de stad Groningen.

De massa is 492,8 gram.

Gestempeld met de letter G die staat voor Groningen en het wapen van Groningen

de dubbelkoppige adelaar met het hartschild op de borst, datering rond 1575 of vroeger.

De diameter is onder 50 mm en de diameter boven is 42 mm en de hoogte is 26 mm.

Gevonden op het terrein waar tijdens de Reformatie een klooster werd afgebroken

herkomst het terrein waar rond 1600 de weverij stond van het klooster van Rottum

dit terrein is later door de zee voorzien van een dun laagje klei daardoor is deze

kleigrond als grasland in gebruik gebleven wat het gewicht ten goede kwam.

Gegoten in een pijlgewicht bak.

Vindplaats het dorp Rottum.

Met dank aan W.S. Holtman.

 

Collectie derden.